Partners in crime


In een krantendatabase werd het een zoeken naar gerelateerde berichten van de "Gevangene in Glas". Het misdrijf werd bij enkelen uit de collectie niet alleen begaan maar in tweetal of zelfs in groepsverband. De eigen database werd vervolgens geraadpleegd op zoek naar de glasplaat van die "maten in crime". Er kon combinaties worden gemaakt die hier op een rijtje zijn gezet.


John Adair, James Lijons

Een Brits duo: beide mannen overvielen in 1884 een geldloper van de firma Jan Knol en verdwenen met een buit van 55.040 gulden.  Benjamin Salzedo, Sijtze Vlietstra, Johannes Doorenbosch

Vier mannen verdiepten zich in 1883  in het namaken van valse bankbiljetten en dachten er mee weg te komen. Maar dat bleek toch even anders af te lopen. De gebroeders Lavertu

In 1879 trachten de gebroeders Lavertu, Gerrit, Willem en Martinus, een succesvolle inbraak te plegen in het huis van J. Geerling, commissaris van politie, aan de Keizersgracht  te Amsterdam. Een onverwachte overmeestering was het gevolg. De gebroeders Lavertu waren goede bekenden van de politie, hun strafblad loog er niet om. Ze werden bekend als "de paneelzagers"Johannes Kiepke, Eise Pijl

In 1885 waren zij betrokken, uit een drieman bestaande bende, in het plegen van diefstallen met inbraak waar o.a. gouden voorwerpen werden ontvreemd. Beide mannen zijn losstaand van elkaar eerder veroordeeld geweest.  Adriaan de Dreu, Cornelis van Leeuwen

In de nacht van 12 febr. 1883 sloegen ze met spijkerknuppels twee bezoekers, waarmee ze een twist hadden gehad in een herberg, dusdanig dat die aan deze mishandeling bezweken. Willem Lavertu, Jan Bot

In de nacht van 20 op 21 november 1885 pleegden beide mannen een inbraak bij horlogemaker Verheijden aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam, meerdere horloges werden ontvreemd.Gebroeders Oostermeijer

Regelmatig gingen de gebroeders Oostermeijer op nachtelijke rooftocht. In de kraag vatten was  voor de gerechtelijke handhaving een uitdaging. Johannes van Teeffelen, Pieter Cauffmann

Een vierman sterke bende die zich in 1885 bezighielden met duistere bankzaken. Ze werden betiteld als "de Hedendaagsche Zwarte Bende"Vader en zoon van Enkhuizen

Vader en zoon gaan in 1878 na overmatig drankgebruik ernstig de fout in. Joannes Baptiste Beltrami, Dirk van Erp

Beide mannen waren in 1882 betrokken bij een anonieme briefbedreiging en inbraak in Leeuwarden Cornelis Johannes Schiele, Petrus Johannes Meegens, Pieter Karel Ising

In 1889 staken een drietal oud gedetineerden en de jonge Lamperjee de koppen bij elkaar en beroofden een buitenman geweldadig van zijn geld.Bernardus Mulder, Frederik Schmidt

Beide mannen maakten in 1879 zich schuldig aan het mishandelen van een magistraat Andries van der Veen, Bauke Oldenburger

In 1909 pleegden

beiden jonge mannen een gewelddadige moord op een bejaarde vrouw, ze hadden meer op hun geweten. Piet Wessels, Johannes Sluijter, Luitzen Bouma

Met een hele vriendengroep pleegden in de nacht van 5 op 6 juni 1900 Luitze(n) Bouma, Johannes Sluijter  en Piet Wessels een inbraak bij de Firma Van Kuijk en Abas. Jacobus Leijendekker, Albertus Hofman

In de nacht van 9 op 10 Mei 1908 pleegden beide mannen een diefstal in de Zeestraat te 's Gravenhage.  De buit was groot.Derk Frederik Kuiter, Frederik Wetekamp

Beschuldigd op 10 december 1905 van plan te zijn hun compagnon fusilier Franssen van het leven te beroven.Binne de Haan, Cornelis Guldenmond

Beide mannen pleegden in 1898  een diefstal met geweldpleging aan de Gedempte Botersloot in Amsterdam.Jacobus Zalm, Johannes Kohler, Johannes Spiljard, Emmanuel Vierendeels

Deze vier "heren" hebben in 1906 aan het meisje Siti zich op schandalige wijze vergrepen en mishandeldCornelis Guldenmond, Johannes Wilhelmus Gerardus Wielemout

Een bende inbrekers vonden het in de winter van 1905 en vooral op zondagen nodig om winkels van hun voorraden af te helpen. Wederom Guldenmond was van de partijBernardus Michael Johannes Gosseling, Theodorus Eduard Hoorenman

De heer de Bruijn, goud en zilversmid, trof  zijn tuimelruim geopend aan. In de nacht van 18 op 19 juli 1904 was er bij hem ingebroken.Hendrik Antonius Voorderhake, Heinrich Johannes Boomes

Campagnons in het moedwillig brandstichten reden is niet bekend. Jan Jansingh, Heinrich Teuben