Partners in crime


In een krantendatabase werd vervolgens gezocht naar gerelateerde berichten van de gevangene in glas.  Het misdrijf werd bij enkelen uit de collectie niet alleen begaan maar in tweetal of zelfs in groepsverband. De eigen database werd vervolgens geraadpleegd op zoek naar een glasplaat van die "maten in crime". Er kon combinaties worden gemaakt die hier op een rijtje zijn gezet.


John Adair en James Lijons

Een Brits duo: beide mannen overvielen in 1884 een geldloper van de firma Jan Knol en verdwenen met een buit van 55.040 gulden.  


Benjamin Salzedo, Sijtze Vlietstra en Johannes Doorenbosch

Vier mannen verdiepten zich in 1883  in het namaken van valse bankbiljetten en dachten er mee weg te komen. Maar dat bleek toch even anders af te lopen. 


De gebroeders Lavertu

In 1879 trachten de gebroeders Lavertu, Gerrit, Willem en Martinus, een succesvolle inbraak te plegen in het huis van J. Geerling, commissaris van politie, aan de Keizersgracht  te Amsterdam. Een onverwachte overmeestering was het gevolg. De gebroeders Lavertu waren goede bekenden van de politie, hun strafblad loog er niet om. Ze werden bekend als "de paneelzagers"


Johannes Kiepke en Eise Pijl

In 1885 waren zij betrokken, uit een drieman bestaande bende, in het plegen van diefstallen met inbraak waar o.a. gouden voorwerpen werden ontvreemd. Beide mannen zijn losstaand van elkaar eerder veroordeeld geweest.  


Adriaan de Dreu en Cornelis van Leeuwen

In de nacht van 12 febr. 1883 sloegen ze met spijkerknuppels twee bezoekers, waarmee ze een twist hadden gehad in een herberg, dusdanig dat die aan deze mishandeling bezweken. 


Willem Lavertu en Jan Bot

In de nacht van 20 op 21 november 1885 pleegden beide mannen een inbraak bij horlogemaker Verheijden aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam, meerdere horloges werden ontvreemd.


Gebroeders Oostermeijer

Regelmatig gingen de gebroeders Oostermeijer op nachtelijke rooftocht. In de kraag vatten was  voor de gerechtelijke handhaving een uitdaging. 


Johannes van Teeffelen en Pieter Cauffmann

Een vierman sterke bende die zich in 1885 bezighielden met duistere bankzaken. Ze werden betiteld als "de Hedendaagsche Zwarte Bende"  


Leendert en Marinus van Enkhuizen

Vader en zoon gaan in 1878 na overmatig drankgebruik ernstig de fout in. 


Dirk van Erp en Joannes Baptiste Beltrami

Beide mannen waren in 1882 betrokken bij een anonieme briefbedreiging en inbraak in Leeuwarden 


Cornelis Johannes Schiele, Petrus Johannes Meegens en Pieter Karel Ising

In 1889 staken een drietal oud gedetineerden en de jonge Lamperjee de koppen bij elkaar en beroofden een buitenman geweldadig van zijn geld


Bernardus Mulder en Frederik Schmidt

Beide mannen maakten in 1879 zich schuldig aan het mishandelen van een magistraat