Dirk Jan Wielinga


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 WIELINGA, Dirk Jan, oud 38 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Franeker, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld : door den krijgsraad in de 3 militaire afdeeling 19 April 1870 wegens diefstal, door de rechtbank te Zutphen 11 Juni 1873, door die te Arnhem 30 Aug. 1875, door die te Leeuwarden 28 Mei 1879, door die te Assen 30 Juli 1879, wegens bedelarij en landlooperij, door die te Winschoten 14 Nov. 1879, door die te Arnhem 30 Sept, 1873 en door die te Amsterdam 17 Sept. 1877 wegens diefstal, door het gerechtshof te Leeuwarden 24 Aug. 1880 wegens aantasting

en gewelddadige en feitelijke wederstand jegens bedienende beamabten, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 14 dagen en 3 maanden gevangenisstraf, 2 maanden en 1 dag celstraf met last tot opzending (3 maal) naar de bedelaarsgestichten,4 maanden celstraf, tweemaal 1 jaar gevangenisstraf en 10 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 24 Aug.a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar

Franeker begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is opvliegend. Hij was. met weven belast. Hij kan schrijven.   


Personalia:

Geboren: 

Overleden: 

Geboorteplaats: Franeker 

Fotonummer: GN0610

Misdrijf: diefstal, landlooperij, aantasting en gewelddadigde en feitelijke weerstand jegens beamten.

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 25-08-1880
Leeuwarder courant 25-08-1880

Ingezonden: