Dirk van Erp


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Dirk Bastiaan van der Laan

ERP, Dirk van, oud 25 jaar, koperslager, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 17 Mei 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 16 den Febr. a s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvang nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven.   


Personalia :

Geboren: 1862  

Overleden: 1933

Geboorteplaats: Leeuwarden

Fotonummer: GN0667

Misdrijf: medeplichtigheid aan diefstal 

Partner in crime: 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 13-05-1882
Provinciale Drentsche en Asser courant 13-05-1882

Ingezonden:

Dirk van Erp vertrok in 1890 naar Amerika en werd succesvol koperslager


Links:

Dirk van Erp staand rechts in zijn shop te Oakland
Dirk van Erp staand rechts in zijn shop te Oakland