Jan Jansingh


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Jan Jansingh

JANSINGH, Jan, oud 34 jaar, bakker, gehuwd, Protestant, geboren te Nieuw-Pekela, laatst gewoond hebbende te Gasselte, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 2 Nov. 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt 2 Nov. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 04-12-1853  

Overleden: 02-09-1910

Geboorteplaats: Nieuw-Pekela

Fotonummer: GN1765

Misdrijf: medeplichtig aan diefstal 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-01-1883

Uitschrijving: 02-11-1888

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 04-11-1882
Het nieuws van den dag : kleine courant 04-11-1882

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: