John Adair


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

ADAIR, John, oud 54 jaar, hofmeester, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Belfort, zonder vaste woonplaats, lang 1.58 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal en hoog, oogen. grijs, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 10 Dec. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 10 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij is zeer gevaarlijk en sluw en wordt verdacht van zich onder een valschen naam te hebben laten veroordeelen. 

 

Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Engelsch. 


Personalia:

Geboren: 01-01-1838

Overleden: 

Geboorteplaats:  Belfort

Fotonummer: GN1772 

Misdrijf: diefstal 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 25-03-1885

Uitschrijving: 10-12-1889

 De kranten berichten:

De grondwet 10-07-1884
De grondwet 10-07-1884
Bataviaasch handelsblad 18-08-1884
Bataviaasch handelsblad 18-08-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-11-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-11-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-12-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-12-1884

Ingezonden: