Cornelis Johannes Schiele


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1896

SCHIELE, Cornelis Johannes; oud 38 jaar, zilversmid, ongehuwd, Protestand, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbankt te Amsterdam 27 Nov. 1887, wegens openbare schennis der eerbaarheid; door het gerechtshof te Amsterdam, 21 juni 1889, wegens bedelarij met geweldpleging en 19 Maart 1889, wegens diefstal met geweldpleging, respectievelijk tot 45 dagen en 2 jaar celstaf en 7 jaar gevangenistraf. 

 

Hij genoot 1 maand en 6 weken afslag, wordt 36 Febr a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nieuwer-Amstel begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 10-12-1857   

Overleden: 06-12-1917

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0257 

Misdrijf: wegens openbare schennis der eerbaarheid, bedelarij met geweldpleging, diefstal met geweldpleging,

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Venloosche courant 26-01-1889
Venloosche courant 26-01-1889

Signalementkaart:


Ingezonden: