Heinrich Teuben


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Heinrich Teuben

TEUBEN of TÖBBEN, Heinrich, oud 38 jaar,  boerenknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Benstrüp in Oldenburg, laatst gewoond hebbende te Oostwedde (Groningen), lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 8 Juli, 12 Aug. en 17 Sept. 1880 en 13 Mei 1881, wegens mishandeling en laster en 2 Nov. 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal van een paard in de weide, respectievelijk tot 2 maal 1 maand, 2 maanden en 45 dagen celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 4 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als metselaar werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren: 18-07-1849  

Overleden: 

Geboorteplaats: Benstrüp 

Fotonummer: GN0811 

Misdrijf: mishandeling en laster, diefstal van een paard in de weide

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-01-1883

Uitschrijving: 04-08-1887

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 12-08-1882
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 12-08-1882

Ingezonden: