Sijtze Jans Vlietstra


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

Sijtze Jans Vlietstra

VLIETSTRA, Sijtze Jans, oud 45 jaar,  koffiehuisbediende, gescheiden, Protestant; geboren te Sneek, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd sma, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden 15 Oct. 1881 wegens misbruik van vertrouwen door het gerechtshof te Amsterdam 19 Dec. 1883 wegens het namaken van briefjes van door de wet bekrachtigde banken en het gebruik maken daarvan, respectievelijk tot 2 maanden celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6,5 maand afslag, en wordt 1 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Grouw, gemeente Idaarderadeel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was barbier. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-05-1848

Overleden: 

Geboorteplaats: Sneek

Fotonummer: GN0732

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, namaken van briefjes van door de wet bekrachtigde banken en het gebruik maken daarvan 

partner in crime 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 08-03-1884

Uitschrijving: 01-06-1893

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 09-08-1882
Algemeen Handelsblad 09-08-1882
De standaard 04-06-1883
De standaard 04-06-1883
Algemeen Handelsblad 12-12-1883
Algemeen Handelsblad 12-12-1883
Rotterdamsch nieuwsblad 21-12-1883
Rotterdamsch nieuwsblad 21-12-1883

Ingezonden: