Salomon Lubig


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 08-03-1920

Uitschrijving: 20-02-1932  

  • koopman
  • bijgenaamd "Samuel de Prikkel"

 

 

 

 

 


Personalia :

Geboren: 22-09-1885

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0220

Misdrijf: diefstal, medeplichtigheid aan moord

Partner in crime


De kranten berichten:

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 26-04-1919
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 26-04-1919
Hoornsche courant 01-05-1919
Hoornsche courant 01-05-1919
Het huisgezin 07-02-1920
Het huisgezin 07-02-1920

Ingezonden: