Marius van Enkhuizen


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Marius van Enkhuizen

Enkhuizen, Marius van, oud 28 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Zijpe, laatst gewoond hebbende te Eethen, gemeente Heesbeen, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. rosachtig, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 2 October 1878 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens moedwilligen manslag en verwonding in vereeniging gepleegd tot 6 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 2 October a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als metselaar werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zijpe

Fotonummer: GN0776


De kranten berichten:

Delftsche courant 14-06-1878
Delftsche courant 14-06-1878

Ingezonden: