Daniel Johannes Kiepke


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

KIEPKE, Daniel Johannes, oud 55 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Grave, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 23 Maart 1846 door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, wegens brandstichting tot de straf des doods, verwisseld in 15 jaar tuchthuisstraf; 18 Augustus 1869 door de rechtbank te Amsterdam, tot 3 maanden celstraf; 14 December 1875 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 29 October 1878 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens het met voorbedachten rade toebrengen van kwetsuren, tot 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 5 November a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst, zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is gevaarlijk, erg gemeen. Hij was werkzaam als reiniger. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 09-08-1828   

Overleden: 

Geboorteplaats: Grave ( Noord Brabant )

Fotonummer: GN1215, GN0399

Misdrijf: brandstichting, diefstal, voorbedachten rade toebrengen van kwetsuren

Partner in crime


De kranten berichten:

Drentsche courant 24-03-1846
Drentsche courant 24-03-1846

Weer op de plaat:

GN0717
GN0717

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1893

 

KIEPKE, Daniel Johannes; oud 64 jaar, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, 23 Maart 1846 wegens brandstichting; door de rechtbank te Amsterdam 18 Aug. 1869 wegens het zich aanmatigen van eene openbare bevoegdheid door het provinciaal gerechtshof in Noordbrabant 14 Dec. 1875 wegens diefstal, door het gerechtshof te Amsterdam 29 Oct. 1878 wegens verwonding; door dat te Leeuwarden 16 Juli 1885 wegens diefstal respectievelijk tot 15 jaar tuchthuisstraf, 3 maanden en 1 jaar celstraf, 5 jaar gevangenisstraf en 8 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij genoot 31 maand afslag, is 1 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Grijpskerk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.


Ingezonden: