Franciscus josephus van den Berg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Franciscus josephus van den Berg

BERG, Franciscus Josephus van den, oud 36 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus plat, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 13 Mei 1869, 2 Nov. 1876 en 12 Mei 1879 door de rechtbank te Utrecht, 3 Jan. 1878 door die te Zwolle, wegens bedelarij, landlooperij en mishandeling, 17 Dec. 1870, door den krijgsraad te Haarlem, wegens desertie en diefstal en 24 Aug. 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens aantasting, gewelddadige en feitelijke wederstand jegens een bedienend beambte, respectievelijk tot 14 dagen, 4 en 3 maanden gevangenisstraf, telkens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 jaar celstraf, 5 en 7 jaar tuchthuistraf.

 

Hij wordt 24 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren: 08-11-1850  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0005 

Misdrijf: bedelarij, landlooperij en mishandeling, desertie en diefstal, wegens aantasting, gewelddadige en feitelijke wederstand jegens een bedienend beambte

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-01-1871

Uitschrijving:28-12-1875

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-04-1880
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 24-04-1880

Signalementkaart:

Singalementkaart Veenhuizen opname 27-07-1896
Singalementkaart Veenhuizen opname 27-07-1896

Ingezonden: