Gerrit Lavertu


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Gerrit Lavertu

LAVERTU, Gerrit, oud 26 jaar, loodgieter, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.8 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek.

 

Werd 25 Februari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam wegens poging tot diefstal bij nacht door meer dan een persoon met geweldpleging tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 22 Mei jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 23-11-1857   

Overleden: 09-12-1885

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0039 

Misdrijf: poging tot diefstal

Partners in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Rotterdamsche courant 12-11-1879
Rotterdamsche courant 12-11-1879
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 15-11-1879
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 15-11-1879
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 10-02-1880
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 10-02-1880
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant  21-02-1880
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 21-02-1880

Ingezonden: