Johannes van Teeffelen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Johannes van Teeffelen

TEEFFELEN, Johannes van, oud 53 jaar, stroohoedenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Oijen, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.78 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 17 Juni 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens medeplichtigheid aan bedriegelijke bankbreuk tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 2 Juni jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als witter werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oijen

Fotonummer: GN0271

Misdrijf: medeplichtigheid aan bedriegelijke bankbreuk 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Delftsche courant 11-01-1885
Delftsche courant 11-01-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 18-06-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 18-06-1885

Ingezonden: