Dirk Wouters


Uit het Register van ontslagen gevangenen:

Dirk Wouters

WOUTERS, Dirk, oud 45 jaar, sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 8 Juni 1832 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal bij nacht tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld, van 2 jaar vroegere veroordeelingen is in het extract arrest niets

opgenomen.

 

Hij wordt 8 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 21-13-1841   

Overleden: 16-01-1929

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN1657

Misdrijf: diefstal met braak

Partner in crime


De kranten berichten:

De standaard 23-08-1895
De standaard 23-08-1895

Signalementkaart:


Ingezonden: