Toelichtingen op de inhoud

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

In Leeuwarden kwamen de gestraften die een gevangenisstraf van vijf jaar tot levenslang opgelegd hadden gekregen. De eerste vijf jaar in totaal isolement hierna verder in de gemeenschap. Dit regiem kwam niet ten goede aan zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de gevangene. Velen konden geestelijk het geïsoleerd zijn niet aan, met gevolg dat ze werden overgebracht naar krankzinnigengestichten in het land. Halverwege 1900 zijn isolement regels voor de gevangenissen drastisch veranderd ten behoeve van de gedetineerden.

 

Zo ook de mannen van de glasplaat. Waar een naam aan kon worden bijgeschreven, is een persoonlijke pagina gemaakt. Met gegevens uit registers en gerelateerde krantenberichten is een begin gemaakt in dit groeiend historisch document van deze gevangenen op glas. Helaas zijn namen in de historische kranten niet altijd goed geschreven of gedeeltelijk weggelaten wat het vinden bemoeilijkt.

 

Er komen in de registergegevens woorden en uitdrukkingen voor die wij vandaag de dag binnen het gevangeniswezen niet meer tegenkomen. Via het linker menu word je omgeleid naar de pagina’s waar deze termen in de arbeid werden toegepast en kun je meteen gebruik maken van de optie om de straffen nader toegelicht te zien.

  

De website "Gevangen in Glas" is een onderdeel van "Stichting Blokhuispoort". 

Via "Wie zijn wij" stellen wij ons voor.