Johannes Hendrikus Doorenbosch


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Johannes Hendrikus Doorenbosch

DOORENBOSCH, Johannes Hendrikus; oud 52 jaar, schachtenfabrikant, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Sloten laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 19 Dec. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het namaken van briefjes van door de wet bekrachtigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken, tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 1 jaar en 3 maanden afslag, wordt 1 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hilversum begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als boekbinder werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:  

Overleden: 

Geboorteplaats: Sloten

Fotonummer: GN0267


De kranten berichten:

Delftsche courant 03-06-1883
Delftsche courant 03-06-1883

Algemeen Handelsblad 12-12-1883
Algemeen Handelsblad 12-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad  14-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1883

Ingezonden: