Benjamin David Lopez Salzedo


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Benjamin David Lopez Salzedo

ALZEDO, Benjamin David Lopez , oud 44 jaar, lithograaf, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst

gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus plat, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond;

 

Werd 19 Dec. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het namaken van briefjes van door de Wet bekrachtigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken, tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 1 jaar en 3 maanden afslag, wordt 1 Sept.

a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1797


De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 08-06-1883
Algemeen Handelsblad 08-06-1883
Leeuwarder courant 23-07-1883
Leeuwarder courant 23-07-1883
Leeuwarder courant 26-11-1883
Leeuwarder courant 26-11-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1883

Ingezonden: