Benjamin David Lopez Salzedo


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Benjamin David Lopez Salzedo

ALZEDO, Benjamin David Lopez , oud 44 jaar, lithograaf, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus plat, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond;

 

Werd 19 Dec. 1883 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het namaken van briefjes van door de Wet bekrachtigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken, tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 1 jaar en 3 maanden afslag, wordt 1 Sept.

a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-12-1847   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1797

Misdrijf: het namaken van briefjes van door de Wet bekrachtigde banken en het desbewust daarvan gebruik maken 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-01-1884

Uitschrijving: 21-10-1884

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 08-06-1883
Algemeen Handelsblad 08-06-1883
Leeuwarder courant 23-07-1883
Leeuwarder courant 23-07-1883
Leeuwarder courant 26-11-1883
Leeuwarder courant 26-11-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1883
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 14-12-1883

Ingezonden: