Gevangen in Glas


Gevangen in glas
Gevangen in glas

Namen van gevangenen

Op deze website staan 1804 gevangenen, gefotografeerd op glasplaten.  De afbeeldingen zijn afkomstig  uit de collectie van het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen. Van ruim 500 gevangenen konden de detentiegegevens worden toegevoegd op hun persoonlijke pagina. Vervolgens werden de krantendatabases geraadpleegd om hun misdaden te achterhalen. Verrassende berichten kwamen aan het licht  waarin gevangenen op de glasplaat zelfs in een groepsmisdaad geplaatst konden worden.

 

Nieuwsgierig geworden naar een mogelijk familielid, maak dan gebruik van de zoekfunctie en begin je zoektocht.  


Fotografie op glasplaat

Alphonse Bertillon

Zodra een gedetineerde in een strafgevangenis binnenkwam werden al zijn gegevens in "schoonschrift" genoteerd in het daarvoor bestemde registerboek. Men was nu bekend met het persoon binnen de muren, de eerste identificatie. 

 

In 1871 vond de Engelse arts en fotograaf Richard Maddox een methode uit, de zilvergelatine negatiefdruk, die het fotograferen toegankelijker maakte. Hij gebruikte daarvoor een glasplaat waarop zilverbromide in een gelatinelaag ingebed werd. Tussen 1880 en 1935 werden gevangenen gefotografeerd met de Richard Maddox methode.

 

Dit is de oervorm van de huidige fotografische films. Halverwege de 19e eeuw toen de steden in rap tempo groter werden ontstond de behoefte aan meer mogelijkheden om personen te identificeren. Alphonse Bertillon begon in zijn eigen vrije tijd met het opmeten van lichaamskenmerken van de gevangenen, zodat makkelijker gekeken kon worden of ze al eerder veroordeeld waren, de Bertillonage.

 

Met behulp van deze extra hulpmiddelen werd het identificeren van criminelen een peulenschil.  

 


Namen bij de glasplaten

Veel afbeeldingen uit het Geheimregister van ontslagen gevangenen, het Fries fotoarchief van Tresoar, kwamen overeen met die uit onze "Boevenkoppen" collectie. De persoonlijke signalementen en detentieperioden van deze gevangenen, daterend uit 1882 tot 1896, zijn in dit archief in vijftien jaargangen te raadplegen. 

 

Alle namen bij de 1804 glasplaten vinden zal langs die weg niet haalbaar zijn. Een groot aantal waren gedetineerd in een Strafgevangenis elders in het land, waaronder de vrouwen op glasplaat. 

 

Met jullie hulp komen we een stap dichterbij. Herken je een foto dan willen wij graag in contact komen. 


Dieper onderzoek

Met deze website willen wij de glasplaat laten spreken in wie ze waren en wat hen dreef tot het plegen van het misdrijf. Hoe was het leven in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden, is het bij dit ene misdrijf gebleven. Er zitten glasplaten tussen waar een combinatie in misdrijf aan te koppelen is. Kortom: het gevangenisverhaal. 

 

Het kan natuurlijk zijn dat de  interesse van jullie, onze lezers, verder gaat dan alleen hun gevangenisverhaal. Voor al deze genealogen plaatsen wij enkele links waar dieper onderzoek in gedaan kan worden.