Johannes Pegge


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

PEGGE, Johannes, oud 36 jaar, landbouwer,  ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Tubbergen, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 19 Mei 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens poging tot moedwilligen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 2den September j.l. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tubbergen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Tubbergen

Fotonummer: GN1691 

Misdrijf: poging tot moedwilligen doodslag

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 23-05-1881
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 23-05-1881

Ingezonden: