Marcus Lammerts Dalstra


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

Marcus Lammerts Dalstra

DALSTRA, Marcus Lammerts; oud 50 jaar,  arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Houtigehage, onder Dragten, laatst gewoond hebbende te Surhuisterveensterheide, lang 1.70 meter, haar en wenkbr bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 8 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in Friesland wegens manslag met voorbedachten rade en diefstal tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld, welke straf in 1892 is verwisseld in 25 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij is na gratie bekomen te hebben 6 Sept.jl uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Buitenpost gemeente Achtkarspelen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 05-05-1844   

Overleden: 

Geboorteplaats: Houtigehage

Fotonummer: GN1760 

Misdrijf: manslag met voorbedachten rade en diefstal

Slachtoffers: Wijtze Tjeers Hiddema en Sijtske Wopkes Sijtsema

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 22-06- 1871

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 02-12-1867
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 02-12-1867
Leeuwarder courant 28-02-1871
Leeuwarder courant 28-02-1871
Algemeen Handelsblad 18-05-1871
Algemeen Handelsblad 18-05-1871
 Algemeen Handelsblad 28-06-1871
Algemeen Handelsblad 28-06-1871