James Lijons


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

James Lijons

LIJONS, James, oud 47 jaar, vischkooper, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Londen, lang 1.65 meter, haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd smal, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 10 Dec. 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 10 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is brutaal, sluw en valsch. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Engelsch. 


Personalia:

Geboren: 18-05-1842   

Overleden: 

Geboorteplaats: Londen

Fotonummer: GN1672

Misdrijf: diefstal 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 21-03-1885

Uitschrijving: 10-12-1889

 De kranten berichten:

De grondwet 10-07-1884
De grondwet 10-07-1884
Bataviaasch handelsblad 18-08-1884
Bataviaasch handelsblad 18-08-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-11-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 27-11-1884

Ingezonden: