Pieter Cauffmann


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

CAUFFMANN, Pieter, oud 40 jaar, stroohoeden

maker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Vallemair (België ), laatst gewoond hebbende te Voorburg, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan den hals: 

 

Werd 17 Juni 1885 door het gerechtshof te Amsterdam wegens medeplichtigheid aan bedriegeiijke bankbreuk tot 5 jaar

trichthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 2 maanden en 16 dagen afslag, wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij maakte spoelen. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-02-1850   

Overleden: 

Geboorteplaats: Vallemair (België )

Fotonummer: GN1753 

Misdrijf: medeplichtigheid aan bedriegeiijke bankbreuk

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 19-08-1885

Uitschrijving: 01-04-1890

 De kranten berichten:

Delftsche courant 11-01-1885
Delftsche courant 11-01-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 18-06-1885
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 18-06-1885

Ingezonden: