Johannes Ferdinand Carlebur


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-10-1917

Uitschrijving: 14-04-1918

  • ondergezagvoerder

Personalia :

Geboren: 15-12-1887

Overleden: 

Geboorteplaats: Goude

Fotonummer: GN1357

Misdrijf: poging tot verboden uitvoer

Slachtoffer:

Partner in crime


De kranten berichten:


Ingezonden: