Johannes Cornelis Mistel


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johannes Cornelis Mistel

MISTEL, Johannes Cornelis, oud 30 jaar,

sigarenmaker, ongehuwd; Roomsch-Katholiek, geboren te Alblasserdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.72 meter, haar en wenkbr., voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon mond klein, kin rond, baard zonder,  aangezicht ovaal, kleur gezond. Heeft een scheef gezicht.

 

Werd veroordeeld: 16 juli 1879 door de rechtbank te Roermond 11 Dec. 1879 door bet gerechtshof te Leeuwarden wegens bedelarij,  24 Aug. 1880 door hetzelfde hof wegens aantasting en gewelddadige en feitelijke wederstand jegens een bedienend beambte in functie, respectievelijk tot 7 dagen celstraf, 3 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is den 4 den April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Alblasserdam

Fotonummer: GN0025


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: