Paul Theodorus Oostermeijer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

OOSTERMEIJER, Paul Theodorus, oud 34 jaar, magazijnknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Maastricht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld : 23 Oct. 1872 en 24 April 1879 door de rechtbank te Amsterdam, 12 April 1880 en 30 Jun 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden, 183 dagen en 1 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 30 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is ontevreden en opruiend. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 20-02-1853   

Overleden: 

Geboorteplaats: Maastricht

Fotonummer: GN0767

Misdrijf: diefstal 

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-11-1882

Uitschrijving: 30-06-1887

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 16-05-1882
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 16-05-1882

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

OOSTERMEIJER Paul Theodoor, oud 37 jaar,  werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Maastricht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — 

 

Werd veroordeeld: 30 Juni 1882 door het gerechtshof te Amsterdam en 23 Aug. 1888 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is 7 Sept.jl. uit de strafgevangenis te Amsterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als matten maker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

 

OOSTERMEIJER, Paul Theodoor; oud 42 jaar, werkman, ongehuwd, Protestant, geboren te Maastricht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd en kin rond, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam; Juni 1888 en 30 Mei 1893, wegens diefstal, twee maal tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 14 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte matten. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: