Gerrit Jan Haghuis


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

HAGHUIS, Gerrit Jan, oud 41 jaar, daglooner, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Tubbergen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond , voorhoofd smal, oogen blauw, neus- en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,

mist den top van de voorste vinger der rechterhand:—

 

Werd 19 Mei 1881 door het gerechtshof te Arnhem, wegens poging tot moedwilligen doodslag tot 6  jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

 Hij genoot 3 maanden, afslag, wordt 18e Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tubbergen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 

Overleden: 

Geboorteplaats: Tubbergen

Fotonummer: GN0751

Misdrijf: poging tot doodslag

Partner in crime

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: