Arbeid in de Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden


 

 

Voor een uitgave van de Panorama over het gevangeniswezen werd directeur Abraham Jansen benadert om hieraan mee te werken. Een compilatie werd gebruikt voor het blad de gemaakte foto;s werden naderhand overgedragen. 

Recentelijk is de collectie door een achterkleindochter van Abraham Jansen aan  de Stichting Blokhuispoort   gedoneerd. 

Onderstaand een reeks van de verrichtte arbeid.