Moord te Zeist  1907


zaterdag 16 november:

Hendrik Drost, een knaapje van 15 jaar,  gaat in de ochtend  op weg naar het bierhuis van van Vaalen om voor zijn baas de heer Prince, kassier te Driebergen, geld te incasseren. Het gaat om  een bedrag van ruim 1700 gulden in kwitanties en wissels.  Hij had in de namiddag tegen één uur weer terug kunnen zijn maar tevergeefs werd er op hem gewacht. Onverklaarbaar daar hij altijd zorgvuldig te werk ging. Bij zijn volgende  afspraak om vijf uur blijkt hij nooit aangekomen te zijn. 

 

De volgende morgen word rond zeven uur 's ochtend door een landbouwer zijn  lichaam in de sloot bij de begraafplaats ontdekt. Het slachtoffer zit overeind met het hoofd naar beneden en de handen op de rug gebonden. Op het lijk werden tekenen van gering geweld geconstateerd. 

 

Er wordt meteen een grootschalig onderzoek gestart met  het vermoeden dat deze gewelddadige moord in het bierhuis van van Vaalen moet zijn gepleegd. Een viertal verdachten worden opgepakt; een geldwissel blijkt in het bezit van één van de daders te zijn. Het verdachte viertal:

  • Hendrik van Vaalen; bierhuishouder 
  • Johannes Overhorst; banklooper  bij Labouchére te Zeist, de schakel met Hendrik Dost
  • Theunis van Ee; zonder beroep
  • Hendrik Kors: melkslijter 

Het vooronderzoek nam haast een heel jaar in beslag. Vele getuigen werden verhoord waaronder een kleine jongen die van Ee met een fiets aan de hand had zien lopen en terug kwam zonder. De verdenking dat deze vier mannen een gruwelijke daad hadden verricht rees met de dag.


mei:

Tijdens het verhoor met van Vaalen komen de gruwelijke details naar voren. Hij zit in financiële moeilijkheden en heeft geen idee hoe daar uit te komen. Johannes Overhorst vertelt hem over Hendrik die bij hem op kantoor werkt. 

" Hij heeft altijd geld bij zich als we hem uit de weg kunnen ruimen....."

 

de moord met voorbedachte rade:

Op de bewuste avond van 16 november zaten  Theunis van Ee, Johannes Overhorst en van Vaalen aan het tafeltje te kaarten toen Hendrik Drost voor de tweede keer binnenkwam om de wissel aan te bieden aan van Vaalen, de man zonder vermogen. 

Als Hendrik het gelagkamertje wil verlaten grijpt Theunis van Ee de jongen van achteren, knijpt vervolgens zijn keel dicht. Er ontstaat een  worsteling, van Vaalen grijpt de armen van de arme jongen om hem in bedwang te houden waarop Theunis van Ee het "werk" kan afmaken. De moordbuit wordt gretig verzameld, het lijk wordt onder een luik in het kamertje "bewaard" tot de nacht valt.


De Nederlander 20-11-1907
De Nederlander 20-11-1907

Aandeel Hendrik Kors: 

Als het nacht is geworden komt Hendrik Kors naar het bierhuis van van Vaalen. Het luik wordt geopend en neemt het lijk op zijn schouders. Vervolgens  brengt hij het naar de sloot bij de begraafplaats. Een ongelukkig ongeval wordt gesimuleerd door het lichaam op de berm te laten maar  het hoofd in de sloot; de arme jongen is verdronken.  


Reden van de moord:

Uit financiële onmacht van van Vaalen maar zijn compagnons deelden graag mee in de buit. 

GN1150 Hendrik van Vaalen

Het overzicht van krantenberichten zijn te vinden op zijn persoonlijke pagina

GN1136 Theunis van Ee

Het overzicht van krantenberichten zijn te vinden op zijn persoonlijke pagina.signalementkaarten mede daders: