de Droeve Min


16 april 1910:

Het zo rustige dorpje Rijswijk wordt opgeschrikt door een verschrikkelijk drama in een woning nabij Hoornbrug; het huisje van  pensionhoudster  Mejuffrouw B.H - de K . Zij  verhuurt sinds  enige tijd  een tweetal aaneensluitende  kamers  aan Ocker Gevaerts van Simonshaven;  een welgestelde student aan de Technische Hoogeschool te Delft die bevriend was met mevrouw Waller uit Delft. Die zaterdagavond vraagt Ocker aan zijn hospita of hij bezoek mag ontvangen in zijn kamers maar de hospita weigert; hij laat het voor wat het is. Na achten begeeft  hij zich naar het station wachtende op de stoomtrein uit Delft om mevrouw  Waller daar te ontmoeten. Samen lopen ze naar het pension;  door verschillende buren zijn ze gezien.

 

Met een eigen sleutel gaan ze samen naar zijn kamers zonder dat de hospita het weet. Omstreeks half tien klinken er revolverschoten. De hospita ijlt naar de trap en roept naar boven" Mijnheer, mijnheer wat doet u"  waarop hij uitroept "Juffrouw, kom toch. kom toch".  Boven treft ze een zwaargewonde Ocker aan in zijn studeerkamer daarnaast het levensloze lichaam van mevrouw Waller. De hospita alarmeert snel de buren.de ontmoeting: 

De jonge student was in relatie gekomen met de familie Waller; een directeur van Van Markus Gist en Spiritus fabriek .  Tijdens een bezoek leerde hij diens neef C. Waller kennen. Hij was werkzaam op de chemische afdeling van de fabriek  wat veel moeten reizen met zich meebracht. Ocker raakte geadoreerd door zijn ook aanwezige jonge vrouw. Zij was van Engelsche afkomst voelde haar niet thuis in Nederland met gevolg verlangend om terug te gaan. Regelmatig ontmoeten ze elkaar en raakten onafscheidelijk. Ocker was haar trooster en luisterend oor; een uitvluchtsplan werd gesmeed.

 

Een rechtszaak volgt waarin vele getuigen worden gehoord en komt steeds meer aan het licht van een drama door verstrengelde emotie en onmacht van zowel slachtoffer als dader uit het leven te willen stappen. Reden van de moord:

Uit liefde: Volgens zijn verklaring was deze daad op haar verzoek en van plan zijn eigen leven ook te beeindigen om samen te kunnen zijn. De zelfmoordpoging mislukte. Gevaerts was op dat moment 25 jaar; het slachtoffer 30 jaar.

 

" Ik ben zwak; ik kan niet anders meer"


GN0145 Ocker Gevaerts van Simonshaven

 

Het overzicht van krantenberichten zijn te vinden op zijn persoonlijke pagina