Willem Gerardus van Zoest


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

ZOEST, Willem Gerardus van, oud 31 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Rijnsaterwoude, laatst gewoond, hebbende te Paramaribo, lang 1.70 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur

gezond: 

 

Werd veroordeeld: 26 April 1882 door het militair gerechtshof in West-Indië, wegens het slaan van een meerdere in rang, tot 3 jaren detentie; 27 December 1884 door den krijgsraad te Paramaribo (West-Indië) wegens insubordinatie, tot 5 jaar militaire gevangenisstraf en vervallen verklaard van den militairen stand. Bij besluit van den Gouverneur van Suriname, dd. 22 Maart jl. is hem kwijtschelding van den nog overigen straftijd verleend.

 

Hij is den 11den Mei jl. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rijnsaterwoude

Fotonummer: GN1154

Misdrijf: het slaan van een meerdere in rang, insubordinatie


De kranten berichten:


Ingezonden: