Theodorus Dirks


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

 

DIRKS, Theodorus, oud 64 jaar, werkman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.67 meter, haar grijs, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus gebogen, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, zijn linkerhand is stijf: 

 

Werd veroordeeld: 14 April 1843 en 1 Dec 1846 door het Provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, 23 Oct. 1855 door de rechtb. te Amsterdam telkens wegens diefstal, 12 Dec. 1860, 10 Sept. 1873, 23 Juni 1875 en 18 Aug. 1876 door die te Assen telkens wegens bedelarij, 30 Nov. 1876 door het gerechtshof te Leeuwarden en 2 Juli 1884 door de rechtbank te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, te pronkstelling en 5 jaar tuchthuisstraf, 5 jaar gevangenisstraf, 14 dagen, tweemaal 1 dag en 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 5 jaar tuchthuisstraf en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is den 5 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de militairs strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven.   


Personalia:

Geboren: 27-03-1823   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1155 

Misdrijf: diefstal, bedelarij, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

 Inschrijving: 12-08-1876

Uitschrijving:De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad  15-04-1843
Algemeen Handelsblad 15-04-1843

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

DIRKS, Theodorus; oud 66 jaar, werkman, gehuwd, RoomechKatholiek, geboren te Amsterdam zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —

 

Werd veroordeeld: door het Provinciaal Gerechtshof in Noordholland, 23 Jan. 1843 en 23 Oct. 1855; door de rechtbank te Amsterdam 2 Juli 1884 en 31 Juli 1890 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar correctioneele gevangenisstraf, 5 , 4 en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 15 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij schilde aardappelen. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: