Pieter Langbeek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

LANGBEEK, Pieter, oud 46 jaar, arbeider,  ongehuwd, Protestant, geboren te Slochteren, laatst gewoond hebbende te Hoogezand, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld, 2 Oct, 1879 door de rechtb. te Haarlem, wegens bedelarij, 25 Nov. 1874 door het Provinciaal gerechtshof in Groningen, 27 Mei 1880 en 1 Oct. 1885 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 15 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten,

tweemaal, tot 5 jaar tuchthuisstraf en eens tot 3 jaar gevangenisstraf

 

Hij is den 5 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 27-12-1841  

Overleden: 14-11-1900

Geboorteplaats: Slochteren

Fotonummer: GN1156, GN1680 

Misdrijf: bedelarij, diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden  

Inschrijving: 08-12-1874

Uitschrijving:De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 22-03-1880
Provinciale Drentsche en Asser courant 22-03-1880

Weer op de plaat:

GN1680
GN1680

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

 

LANGBEEK Pieter, oud 43 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Slochteren, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 15 Juni 1859 door de rechtbank te Groningen, wegens verbreking van afsluiting, 25 November 1874 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal, 2 October 1879 door de rechtbank te Haarlem, wegens bedelarij en 27 Mei 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 15 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 27 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij was onverschillig. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: