Petrus Johannes Demmers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

DEMMERS, Petrus Johannes, oud 34 jaar,  arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Wageningen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht

ovaal, kleur gezond, is pokdalig: 

 

Werd veroordeeld: in 1866 en; 1870 door de rechtbank te Rotterdam, in 1868 en l0 Aug; 1881 door die te Amsterdam en in 1872 door het Provinciaal gerechtshof in Zuidholland telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 8 en 6 maanden 2 jaar, 6 jaar en 8 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 6 April a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal na eerst nog eene cellulaire gevangenisstraf van 2 maanden te hebben ondergaan zich naar Amsterdam begeven ten einde aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst te nemen.   


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wageningen

Fotonummer: GN1152

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:

Recht voor allen 21-05-1893
Recht voor allen 21-05-1893

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

DEMMERS , Petrus Johannes; oud 39 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Wageningen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar, wenkbr. en baard bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond groot, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, is pokdalig: —

 

 Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 10 Aug 1861 en in 1868; door die te Rotterdam in 1866 en 1870; door het provinciaal, gerechtshof in Zuidholland in 1872 en door het gerechtshof te Amsterdam, 18 Dec. 1888 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 jaar en 8 maanden; 2 jaar 8 en 6 maanden, 3 en 4 jaar gevangenisstraf.

  

Hij genoot 3 maanden afslag, is 23 Sept. jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam.

Hij kan schrijven. 


Ingezonden: