Cornelis Postma


Misdrijf:  

 

Diefstal en inbraak bij pakhuis Verweegen en Kok te Amsterdam met twee partners in crime. Naderhand is er ook bij particulieren ingebroken.

 

Ingekomen Strafgevangenis Leeuwarden: 03-09-1909

Ontslag uit Strafgevangenis Leeuwarden: 02-12-1906

 

Postma is eerder veroordeeld geweest en naar de gevangenis van 's Hertogenbosch overgebracht. ( zie toevoeging register ontslagen gevangenen)  

Personalia :


Geboren: 04-01-1860

Overleden: 30-11-1937 's Gravenhage

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1119


De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-04-1902
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-04-1902
Het nieuws van den dag : kleine courant 28-06-1902
Het nieuws van den dag : kleine courant 28-06-1902
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 29-08-1902
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 29-08-1902

Registers:

Uit het Register van ontslagen gevangenen

 

POSTMA, Cornelis; oud 34 jaar, stoker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist het rechteroog;

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 16 December 1881 en 18 Januari 1887, wegens wederspannigheid en mishandeling, door het gerechtshof te Amsterdam, 14 September en 16 November 1885, 1 Maart 1887 en in 1891 wegens mishandeling, desertie, poging tot diefstal en diefstal, respectievelijk tot 2, 6, 9 en 3 maanden, 2 jaar en 6 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 7 Juli a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij verrichte huisdienst en vlocht biezen. Hij kan schrijven. 

 

Fries fotoarchief register daterend 1894


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: