Eduard Suisman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

SUISMAN, Eduard, oud 26 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Israëliet, geboren te Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Baseelea (Frankrijk), lang 1.655 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond 

gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: 

 

Werd veroordeeld: 7 Maart 1878 door de rechtbank te Rotterdam, 6 Oct 1881, 29 Juni 1882, 26 Juni 1884 en 1 Oct. 1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maanden, ½, jaar, tweemaal tot 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 1 Oct. a.s uit de militaire strafgevangenis nabij  Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam gegeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is nooit tevreden, ruide zijn lotgenooten op om ze later te verraden, is een lastige gemeene kerel. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 13-04-1861

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN1158

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

 

SUISMAN, Eduard, oud 23 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen bruin, neus groot, mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —

 

Werd veroordeeld : 7 Maart 1878 door de rechtbank te Rotterdam, 6 October 1881, 29 Juni 1882 en 27 Juni 1884 door het gerechtshof te 's Gravenhage telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maanden, ½ jaar en tweemaal 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 27 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Hij was in het begin onverschillig en deed herhaalde pogingen tot zelfmoord. Later was zijn gedrag goed. Hij is sluw. Hij was als kleerlapper werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: