Cornelis Klein


Uit het Register van ontslagen gevangenen:

KLEIN, Cornelis, oud 31 jaar, meubelmaker,

 ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.705 meter, haar donkerbruin, wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen donkerbruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Rotterdam wegens misbruik van vertrouwen en tweemaal wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage, tweemaal wegens diefstal en eens wegens valschheid in geschriften en door de rechtb, te Dordrecht 10 Juli 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot ½ jaar en 4 maanden celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, ½ jaar celstraf, 3 jaar  gevangenisstraf, ½ jaar celstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 10 Juli a.s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar

 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was meubelmaker. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 12-09-1847   

Overleden: 

Geboorteplaats:  's Gravenhage

Fotonummer: GN1153

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, diefstal, valschheid in geschriften


De kranten berichten:


Signalementkaart:


Ingezonden: