Willem Wassink


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Willem Wassink

WASSINK, Willem, oud 39 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch -Katholiek, geboren te Angerlo, laatst gewoond hebbende te Stompwijk, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen 6 Aug. 1862 en 2 Nov. 1864, wegens diefstal; door het provinciaal gerechtshof in Gelderland 19 Aug. 1868, wegens aanranding der eerbaarheid en door het gerechtshof te 's Gravenhage 31 Dec. 1885, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid; respectievelijk tot 2 jaar, 3 jaar en 2 maanden gevangenisstraf, 10 en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is sluw. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Angerlo

Fotonummer: GN0605


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: