Willem Wassink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Willem Wassink

WASSINK, Willem, oud 39 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch -Katholiek, geboren te Angerlo, laatst gewoond hebbende te Stompwijk, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zutphen 6 Aug. 1862 en 2 Nov. 1864, wegens diefstal; door het provinciaal gerechtshof in Gelderland 19 Aug. 1868, wegens aanranding der eerbaarheid en door het gerechtshof te 's Gravenhage 31 Dec. 1885, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid; respectievelijk tot 2 jaar, 3 jaar en 2 maanden gevangenisstraf, 10 en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 31 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is sluw. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 04-03-1841   

Overleden: 

Geboorteplaats: Angerlo

Fotonummer: GN0605

Misdrijf: diefstal, aanranding der eerbaarheid,  feitelijkheid tegen de eerbaarheid

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 17-01-1870

Uitschrijving: De kranten berichten:

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 22-12-1885
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 22-12-1885

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

 

WASSINK, Willem, oud 34 jaar, kleermaker,  gehuwd, Roomsch- Katholiek, geboren te Angerlo, laatst gewoond hebbende te Delft, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard blond, aangezicht rond, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld; 18 Augustus 1866 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens schennis der eerbaarheid, 3 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid in geschrift, 5 Mei 1884 door de rechtbank te 's Gravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot 10 jaar tuchthuisstraf 4 maanden en 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 5 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Delft begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: