Willem Frederik van den Broeke


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Willem Frederik van den Broeke

BROEKE, Willem Frederik van den, oud 58 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Axel, zonder vaste woonplaats, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is getatoueerd op de rechterarm v. W. W. 1870 en op de linkerarm M.A.1871: 

 

Werd veroordeeld: 1 Sept. 1862 en 14 Sept. 1868 door de rechtbank te Goes wegens diefstal, 26 Maart 1881 door die te Leeuwarden wegens bedelarij, 31 Mei 1870 door het provinciaal gerechtshof in Overijssel en 29 Nov. 1882 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en tweemaal tot 5 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 31 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 

Overleden: 

Geboorteplaats: Axel

Fotonummer: GN0817 

Misdrijf: diefstal, bedelarij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: