Willem Taekles de Schaaf


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Willem Taekles de Schaaf

SCHAAF, Willem Tackles de, oud 46 jaar, verver, weduwnaar, Protestant, geboren te Franeker, laatst gewoond hebbende te Sneek, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin spits, baard rossig, aangezicht lang, kleur gezond:

 

Werd 24 April 1866 door het provinciaal gerechtshof in Friesland wegens moedwilligen manslag gevolgd door diefstal tot 20 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 10 maand afslag,  wordt den 16 Juni a. s.

uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zijn uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij is opvliegend. Hij was als verver werkzaam. Hij kan achrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Franeker

Fotonummer: GN0801


De kranten berichten:

Leeuwarder courant 06-07-1866
Leeuwarder courant 06-07-1866

Ingezonden: