Willem Bolhoven


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

BOLHOVEN, Willem, oud 43 jaar, stukadoor,  gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 29 Juni 1875 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland wegens het namaken van zilveren nationale gangbare muntspecien tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 29 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als witter werkzaam. Hij kan schrijven 


Personalia:

Geboren:  27-03-1842  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0819 

Misdrijf: namaken van zilveren nationale gangbare muntspeciën

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 04-11-1875

Uitschrijving:De kranten berichten:

Leeuwarder courant 22-06-1875
Leeuwarder courant 22-06-1875

Ingezonden: