Wilhelmus Antonie Boom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Wilhelmus Antonie Boom

BOOM, Wilhelmus Antonie, oud 48 jaar, tapper, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te  's Gravenhage, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 14 Juli 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens medeplichtigheid aan diefstal tot 6 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 28 Maart jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij deed als ziekenwachter dienst. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0800 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Rotterdamsche courant 12-07-1879
Rotterdamsche courant 12-07-1879

Ingezonden: