Wilhelm Hubert Bleith


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Wilhelm Hubert Bleith

BLEITH, Wilhelm Hubert, oud 33 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Keulen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;

 

Werd  28 Juli 1879 door het gerechtshof te  's Gravenhage wegens doodslag met voorbedachten rade tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 28 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Keulen

Fotonummer: GN0740 

Misdrijf: doodslag met voorbedachten rade 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:De kranten berichten:


Ingezonden: