Wilhelm Brinkman


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Wilhelm Brinkman

BRINKMAN, Wilhelm, oud 45 jaar, arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Wandscheide, laatst

gewoond hebbende te Vervïers, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 18 Augustus 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 18 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en aan de Belgische Regeering uitgeleverd.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wandscheide

Fotonummer: GN0782


De kranten berichten:


Ingezonden: