Teunis Welbergen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

Teunis Welbergen

WELBERGEN, Teunis; oud 43 jaar, broodbakker, ongehuwd, Protestant, geboren te Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te Twello, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 21 November 1873 bij sententie in apel van het Hoog militair gerechtshof in Nederlandsch-Indie wegens moedwillige brandstichting tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 27 Augustus jl. uit de

strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Apeldoorn begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 29-01-1850

Overleden: 

Geboorteplaats: Apeldoorn

Fotonummer: GN0716 

Misdrijf: moedwillige brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 24-07-1874

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: