Stephanus Hubertus Straaten


Uit het Register van ontslagen gevangenen:

Stephanus Hubertus Straaten

STRAATEN, Stephanus Hubertus, oud 38 jaar, daglooner, ongehuwd, Roomsch~Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Epen, gemeente Wittem, lang  1.78 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 9 April 1874 door het hoog militair gerechtshof en 6 Maart 1877 door de rechtbank te Maastricht wegens diefstal, 16 April 1877 door dezelfde rechtbank wegens bedelarij, 9 October 1877 en 4 Augustus 1879 door dezelfde rechtbank, 9 Augustus 1877 en 18 September 1879 door het

gerechtshof te 's Hertogenbosch, driemaal wegens diefstal en eens wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 14 dagen gevangenisstraf, 3, 8 en 7 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 31 Maart a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 06-12-1846    

Overleden: 

Geboorteplaats: Epen

Fotonummer: GN0809


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 01-10-1898
Signalementkaart Veenhuizen opname 01-10-1898

Ingezonden: