Pieter Meijer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Pieter Meijer

MEIJER, Pieter, oud 31 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Herbaijum, laatst wonende te Leeuwarden, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus breed, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 20 December 1870 wegens diefstal veroordeeld tot 2 jaar kruiwagenstraf; bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden dd. 14 Maart 1874 wegens mishandeling tot 2 maanden gevangenisstraf; bij vonnis van dezelfde regtbank dd. 13 April 1878 wegens diefstal tot 1 jaar celstraf;  bij vonnis van dezelfde regtbank dd. 13 Sept. 1879 wegens verbreking van afsluiting tot 1 maand gevangenisstraf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Leeuwarden in hooger beroep dd. 25 Sept. 1880 wegens diefstal en verbreking van afsluiting tot 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 26 December e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed, hij is stil en bedaard Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Herbaijum

Fotonummer: GN0679

Misdrijf: mishandeling, diefstal, verbreking van afsluiting,  diefstal en verbreking van afsluiting


De kranten berichten:


Ingezonden: