Philippus de Bock


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

BOCK, Philippus de, oud 46 jaar, bediende,

ongehuwd. Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond,mist de teenen zijner beide voeten: 

 

Werd 24 Nov. 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Hij heeft vroeger reeds 2 jaar gevangenisstraf ondergaan.

 

Hij wordt den 24sten November a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is opvliegend en valsch. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leiden

Fotonummer: GN0742 

Misdrijf: schriftelijke bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:De kranten berichten:

Delftsche courant 20-11-1881
Delftsche courant 20-11-1881

Ingezonden: