Petrus Hendricus Vesters


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Petrus Henricus Versters

VESTERS, Petrus Hendricus, oud 44 jaar,  boekdrukkersknecht, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Hontenisse, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd veroordeeld: 2 November 1864 door de rechtbank te Zutphen, 9 April 1868, door die te 's Hertogenbosch, 16 Januari 1872 door die te Eindhoven, 8 October 1874 door die te Rotterdam, 31 Juli 1878 door die te Assen, telkens wegens bedelarij; 18 Mei 1874 door de rechtbank te 's Gravenhage, 26 Augustus 1874 en 25 April 1878 door die te Amsterdam, 18 Juni 1876 door die te Leeuwarden telkens wegens diefstal en 17 Augustus 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot 8 dagen, driemaal 14 dagen, 6 en 3 maanden gevangenisstraf, 1 maand en 3 maanden celstraf, 9 maanden  gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 19 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Hertogenbosch begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als aardappelschiller werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden:

Geboorteplaats: Hontenisse 

Fotonummer: GN0805 

Misdrijf: bedelarij, diefstal, diefstal van vee in de weide

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 10-06-1887
Het nieuws van den dag : kleine courant 10-06-1887

Ingezonden: