Petrus Egbert Antonius Huijgens


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Petrus Egbert Antonius Huijgens

HUIJGENS, Petrus Egbert Antonius, oud 44 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd veroordeeld: 26 Sept. 1867 en 4 Juni 1872 door de rechtbank te Utrecht en 9 Oct. 1876 door den Hoogen Raad der Nederlanden, telkens wegens bedelarij; 15 Febr. 1832 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschriften en het des bewust gebruik maken daarvan, respectievelijk tot driemaal 3 maanden celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 15den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal na eerst nog 30 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan naar de bedelaar gestichten worden overgebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0668

Misdrijf: bedelarij, valschheid in geschriften en het des bewust gebruik maken daarvan 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: